Vad är autism

Vad är autism?

En person som har autism har svårt med tre viktiga saker.

Man har svårt att veta hur man ska vara tillsammans med andra människor.

Man har svårt att tala eller göra sig förstådd på andra sätt.

Man vill helst bara göra det man är van vid och är endast intresserad av några få speciella saker. Man har också svårt att göra nya saker.

För att en läkare ska säga att någon har autism ska personen ha haft svårt med allt detta före tre års ålder. Det är svårt att säga om ett barn har autism före barnet är 18 månader även om föräldrarna märker att barnet är annorlunda.

De flesta personer med autism har också en utvecklingsstörning. Men några har det inte. Många har även andra funktionshinder, till exempel epilepsi, synskador eller hörselskador.

Ungefär två barn av tusen har autism. Det betyder att det föds ungefär två hundra barn varje år med autism i Sverige.

Läkare talar ibland om autismspektrumet. Det är ett ord för flera funktionshinder som räknas till autism men som inte är lika svåra, till exempel Aspergers syndrom. Sex barn av tusen har ett funktionshinder som räknas till autismspektrumet. Så är det inte bara i Sverige utan i hela världen. Fler pojkar än flickor har autism.

Personer med autism kan vara mycket olika varandra. Ibland kan skillnaden vara så stor att det är svårt att förstå att de har samma diagnos. Men det finns vissa kriterier eller symtom som måste uppfyllas för att en person ska diagnostiseras med autism, eller autismspektrumtillstånd som blir ett allt vanligare begrepp.

Definitionen av autism har utvecklats sedan 1940-talet. Då beskrev läkaren Leo Kanner för första gångenautism på ett systematiskt sätt. I början på 80-talet började man använda begreppet autismspektrum för att visa att det handlar om flera symtom som kan förekomma i olika grad, snarare än ett enda tillstånd.

Diagnosmanualer beskriver symtom

För att slå fast att ett barn har autism eller något annat tillstånd inom autismspektrumet ska barnet ha vissa beteendemönster, eller symtom. I diagnosmanualerna beskrivs vilka beteenden eller symtom barnet måste uppvisa och hur många. Där beskrivs också vilka beteenden som inte får förekomma eller vara avvikande för att barnet ska diagnostiseras med autism. I Sverige används både den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV-TR och Världshälsoorganisationens (WHO) ICD-10. Dessa överensstämmer ganska väl med varandra när det gäller autism.

Under sommaren 2013 kommer en ny version av DSM, som heter DSM 5. Den kommer att slå ihop alla diagnoser inom autismspektrumet till en diagnos.

Symtomen på autism  i DSM-IV-TR är totalt tolv som är fördelade på tre huvudkriterier. De olikasymtomen kan du läsa om i respektive fördjupande artikel här bredvid. Det här är huvudkriterierna:

  1. Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt – Vi kallar det fortsättningsvis för Begränsad förmåga till socialt samspel.
  2. Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera – Vi kallar det för Avvikande kommunikation.
  3. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter – Vi kallar det för Begränsade beteende och intressen.

 

No Comments

Post a Comment