Autism lättläst

Vad är autism? – Lättläst

På 1940-talet arbetade en läkare som heter Leo Kanner i USA.
Han mötte barn som var annorlunda.
Men barnen liknande varandra i sitt sätt att vara.
Leo Kanner kallade det för barndomsautism.

Men redan mycket tidigare i historien, på 1800-talet
finns berättelser om barn som vi idag tror hade autism.
Det finns bland andra en berättelse om en pojke
som inte kunde lära sig något.
Han kallades den vilde pojken från Aveyron.
Också under den tid som kallas antiken,
det vill säga för ungefär tvåtusen år sedan i Grekland,
berättade man om människor som vi idag tror kunde haft autism.

Autism syns inte på utsidan
men gör det svårt för den som har det.
Det är också svårt för familjen
och andra som lever nära personen med autism.

Det är bra att så tidigt som möjligt i ett barns liv
se om barnet har autism.
Då kan man tidigt lära familjen vad autism är.
Man kan också tidigt ge barnet stöd och behandling.

Autistiskt syndrom

Autistiskt syndrom är ett funktionshinder
som gör att man har svårt att vara med andra människor
och svårt att tala med och förstå andra människor.
Man gör ofta samma sak fler gånger,
och har kanske bara ett enda intresse
som man hela tiden vill hålla på med.

För att en läkare ska säga att man har autistiskt syndrom
ska man vara så här innan man har fyllt tre år.

Svårt att vara med andra människor

Så här är personer som har autism tillsammans med andra människor:
de har svårt för att titta en annan människa i ögonen,
de har svårt att röra på kroppen och händerna för att visa vad de menar,
de kanske rör sig stelt och konstigt
och de har också svårt att visa att de är glada eller ledsna.

Barn med autism verkar inte vara intresserade av andra människor.
Autism gör det svårt att förstår hur andra tänker och känner.
Därför brukar barn med autism ha svårt att få lekkamrater.
Vuxna personer med autism har svårt att få vänner.

Svårt att tala med andra människor

Personer med autism har ofta svårt att tala med andra människor.
Ofta tar det lång tid för barnet att lära sig tala.
En del barn lär sig aldrig att tala.
Om man ändå kan tala med andra
så blir samtalet konstigt
eftersom man har svårt att förstå andra människor.

Personer med autism kanske säger samma saker hela tiden
eller säger sådant de hört tidigare av någon annan.

Många personer med autism kan behöva lära sig
att tala på andra sätt, till exempel med hjälp av bilder.

Att göra samma saker hela tiden

Personer med autism gör ofta samma sak hela tiden.
Barn med autism kan till exempel stirra
på saker som blänker eller snurrar.
Många personer med autism kanske viftar med händerna hela tiden
eller slår händerna i saker.
Mycket av detta tar sådan tid
att de inte lär sig andra, viktigare saker.

Man kan också ha andra funktionshinder
Autism kan vara svår eller lättare.
Lättare autism kallas också för högfungerande autism.
Det är ofta samma sak som att ha Aspergers syndrom.
Ibland kallar man autistiskt syndrom
och Aspergers syndrom för autismspektrumstörning.

De flesta som har autism har också utvecklingsstörning.
Om man har en utvecklingsstörning har man
svårare att lära sig och förstå saker än andra.
Utvecklingsstörningen kan vara svår eller lättare.

Barn med autism har mycket svårt att lära sig saker.
Det beror inte bara på utvecklingsstörning.
De har svårt att lära sig för att de inte kan titta eller lyssna noga.
De har också svårt för att göra likadant som någon annan,
det vill säga härma.
De har också svårt för att förstå att det de lärt sig på ett ställe också kan fungera på ett annat ställe. De kan till exempel klä sig själv i skolan men gör det inte hemma.
Det är viktigt att de får veta om de gör rätt eller fel för att kunna lära sig.

De kan också vara hyperaktiva.
Det betyder att de hela tiden rör sig mycket.

De har ofta svårt att sova eller äta vanlig mat.

De kan se små saker men inte förstå hur saker hänger ihop.
De har svårt att förstå det de hör men lättare för förstå det de ser
och de har också svårt med känsel, lukt och smak.
En tredjedel har också epilepsi.
Det är en sjukdom som gör att man kan få starka kramper i kroppen.

Varför får man autism?

Autism är ett funktionshinder som beror
på skador i hjärnan.
Ingen får autism för att de har behandlats illa eller fel av sina föräldrar.
Man ärver autism från sin släkt.
2 barn av tusen har autistiskt syndrom.

Kan man bli frisk?

Autism har man hela livet.
Men ju tidigare ett barn får träning
desto bättre kan barnet lära sig leva med sitt funktionshinder.
Barnet får träning i att förstå andra och att kunna tala med andra.
Det är också viktigt att föräldrarna får veta
så mycket som möjligt om autism.
Ju mer de vet desto mer kan de hjälpa sitt barn.

Hur viktigt är det att tidigt se att någon har autism?

Ofta känner föräldrarna att det är något fel
när barnet inte ser dem eller ler mot dem.
Nuförtiden kan läkare säga om ett barn har autism eller inte
från det att barnet är ungefär två år.

Ju tidigare en läkare kan se att barnet har autism
desto tidigare kan man börja ge barnet träning.
Det finns särskilda träningsprogram för barn med autism.
Träningen hjälper barnen att utvecklas,
det vill säga lära sig mer.

Alla läkare är överens om
att man ska börja träna barnet tidigt.
Då kan man hindra att barnet fastnar i vanor
som att göra samma sak hela tiden till exempel.
Ju yngre ett barn är desto mer kan det lära sig.

Att leva med autism

Hur mycket hjälp man behöver
beror på hur svår eller lätt autism man har.
Personer med lätt autism eller Aspergers syndrom
kan klara sig mer själva och med mindre hjälp av andra.
Men har man utvecklingsstörning och autism
kommer man att behöva hjälp hela livet.

Hjälpen man får kan vara olika.
Barn med autism går ofta i vanlig förskola
För att kunna vara med behöver de mycket hjälp av någon vuxen.
De gör då också sådant som passar dem bättre.

De flesta barn med autism går sedan i särskolan.
De behöver lära sig i sin egen takt,
få känna sig trygga och hela tiden veta vad som ska hända.

En del barn kan gå i vanlig skola
om de får hjälp.

Det är viktigt att barn med autism får hjälp när de blir vuxna.
De behöver en bra planerad dag och få veta vad som ska hända i förväg.
Därför behöver vuxna med autism göra något varje dag som passar dem.
De behöver också boendestöd, det vill säga bo med personal
och något att göra på fritiden som passar dem.

För att personer med autism ska kunna leva bra liv
och inte glömma bort vad de lärt sig
måste de få chans att använda sig av sina kunskaper så ofta som möjligt.

För att det ska bli så måste det finnas
många människor runt dem som känner dem
och vet vad de behöver.
Det kan vara både familjen och personalen.

Stämpel från Centrum för lättläst

No Comments

Post a Comment