Godman och förvaltare

God man och förvaltare
Du som inte själv klarar av att tillvarata dina rättigheter eller har svårt att sköta din ekonomi kan få hjälp av en God man eller en förvaltare.

Det kan vara hög ålder, sjukdom, psykisk störning, handikapp eller någon annan orsak som gör att du inte kan bevaka din rätt, hantera dina skyldigheter, förvalta din egendom.

För dig som har de här behoven av hjälp kan få god man, förvaltare eller förmyndare utsedd av Överförmyndarnämnden.

God man
Uppdraget som god man kan vara mer eller mindre begränsat. I uppdraget kan ingå att sköta huvudmannens ekonomi, att bevaka huvudmannens rättigheter och att sörja för att huvudmannen får god vård och omsorg.
Texten är hämtad från nybro.se

No Comments

Post a Comment