Välkommen till vuxenlivet

Det är nyttigt att flytta hemifrån när ekonomin och viljan finnes ska man flytta till vuxenlivet. Att vara handikappad och flytta ställer extra krav på den som flyttar. LSS lagen säger att man har rätt till daglig verksamhet eget boende jag vill lägga till att detta ska vara anpassat till brukaren det är viktigt. Till er föräldrar se till att ha alla papper och intyg klart så att försäkringskassan kan ge snabba beslut.

Mer info kommer.