2016

2016

2016 ett nytt år. Grabbarna bor båda på eget boende numera. Det fungerar otroligt bra deras dagliga verksamhet fungerar det med. Det är tomt hemma men man får vänja sig.

Pappa Kenneth.

2/1 2117, åter har ett år passerat livet för Emil och Viktor går vidare. Idag har dom det mycket bra livet fungerar som det bör göra. Emil drömmer och fantiserar om framtiden,Viktor säger inget men vi får ett smile ibland jag tror att Viktor är lycklig i sitt språklösa liv. 2016 har varit tufft killarnas mamma drabbades av en stroke och går fortfarande sjukskriven för detta. Det har varit tufft för mig med fick sluta jobba med avgångsvederlag från min arbetsgivare. Så 11 februari min 64e födelse dag startar livet som statligt anställd.

Pappa Kenneth.